Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Liceum

w Szkołach Delta

Rekrutacja do Liceum

w Szkołach Delta

Przydatne linki

liceum rekrutacja secondary new

Rekrutacja do Liceum

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2022/2023 do naszego Liceum. Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany/a, to zachęcamy do odwiedzenia nas po wcześniejszym umówieniu wizyty. Będzie to dla Ciebie okazja, aby poczuć naszą wspaniałą atmosferę, zobaczyć sale lekcyjne, poznać nauczycieli oraz innych uczniów.

Koszt nauki w naszym liceum jest stosunkowo niewielki. Pobieramy wpisowe które wynosi 300 zł oraz 150 zł opłaty za miesiąc nauki, czyli 750 zł za cały semestr.

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy przyjmować absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do klas o profilach:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – klasa mundurowa policyjna

Morski – absolwenci którzy zrealizują program profilu będą przygotowani do zamustrowania na statek na stanowisko „deck hand”.

Psychologiczy z elementami mediacji i negocjacji

Ogólny z rozszerzonym językiem angielskim

Sportowy – dla czynnych sportowców wszystkich dyscyplin

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkoły podstawowej. Szkoła nie ustala minimalnej liczby punktów uzyskanych na egzaminach. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzgodnienia reszty szczegółów.

Pobierz Kartę Zgłoszenia